विवाह गर्नको लागि कुन महिना राम्रो हुन्छ त्यसको बारेमा विचार गरौ /Astrologer madhu regmi ‘krishna/jyotish bhavisyawani

ASTROLOGER MADHU REGMI KRISHNA

विवाह गर्नको लागि कुन महिना राम्रो हुन्छ त्यसको बारेमा विचार गरौ – वैशाख जेठ असार मङ्सिर माघ र फाल्गुनमा बिहे गर्नु राम्रो मानिन्छ र यिनी महिनामा बिहेको आफ्नो आफ्नो महत्व हुन्छ शास्त्रमा भनिएको छ 👇
माघे धनवती कन्या फाल्गुने सुभगा भवेत्।
वैशाखे च तथा ज्येष्ठे पत्युत्यन्तवल्लभा।।
आषाढे कुलवृद्धिः स्यादन्ये मासाश्च वर्जिताः।
मार्गशीर्षमपीच्छन्ति विवाहे केऽपि कोविदाः।।
अर्थात् माघ महिनामा बिहे गर्दा कन्या धनवती हुनेछन्, फालग्उनमा बिहे गर्दा सौभाग्यशाली, वैशाख र जेठमा श्रीमानको प्रिय र असारमा बिहे गर्दा कुलको वृद्धि हुनेछ।
कुनै विद्धानको मतानुसार मङ्सिरमा पनि बिहे राम्रो हुन्छ।