अन्तर्राष्ट्रिय ज्योतिष अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण केन्द्र
विन्दवासिनी पोखरा २ ( मित्र मार्ग , विन्दवासिनी मंदिर दक्षिण गली) 9856020914, 9856030914 , 061-540347